Java nədir?
Java, Sun Microsystems mühəndislərindən biri James Gosling tərəfindən hazırlanmış açıq kodlu, obyekt yönümlü, zəmindən asılı olmayan, yüksək dərəcədə səmərəli, çox funksiyalı, yüksək səviyyəli, addım-addım strukturlaşdırılmış bir dildir.
Java proqramlaşdırma dili, obyektiv yönümlü olmaq məqsədi ilə obyekt-yönümlü proqramı müdafiə edir və bu fəlsəfəni sona qədər tətbiq etməyə çalışır, müəyyən bir platformaya ehtiyac duymayan və “wora” fəlsəfəsi ilə irəliləyən bir platformadan müstəqil bir dildir. Wora fəlsəfəsini açmalıyıqsa; “Bir dəfə yazın hər yerdə qaçın” məntiqi var, yəni bir dəfə yazın, hər yerdə istifadə edin.
Java dilində, proqram birbaşa başa düşülmüş koda çevrilmir. JVM (Java Virtual Machine) tərəfindən şərh olunan bayt koduna (.class faylı) çevrilmişdir. Buna görə tərtib edildikdə, hər yerdə çalıştırıla bilən bir bayt kodu faylı yaradır. Bir dəfə yaz və hər yerə qaçmaq təbiətini buradan alır.

Site: edumaster.az

About The Author

Comments

More Posts You May Find Interesting